m4king
ท่องเที่ยวแบบ New Normal

หัวข้อ

ท่องเที่ยวแบบ New Normal

ท่องเที่ยวแบบ New Normal ใกล้ถึงวันหยุดยาวสิ้นปีกันแล้วนะคะ สำหรับการเที่ยววันหยุดในช่วงที่สถานการณ์ปกติ เราคงไม่จำเป็นต้องบอกอะไรคุณมากมาย นอกจากบอกให้คุณออกไปใช้ชีวิตในวันหยุดให้สนุก แต่ในสถานการณ์ที่โควิด 19 กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 อยู่ตอนนี้ เราอยากจะแนะนำให้คุณท่องเที่ยวอย่างมีสติและไม่ลืมใช้ชีวิตแบบ New Normal ที่จะช่วยให้คุณรับมือกับ COVID-19 ได้ดีขึ้น เพื่อที่จะรักษาสุขภาพและชีวิตของตัวเองให้ปลอดภัย ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคม เราเรียกว่า รูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย  “การท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal” ค่ะ จริงอยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศควรเริ่มต้นจากพวกเราที่เป็นคนไทยด้วยกันก่อน

แต่การเที่ยวอย่างมีความสุขที่ต้องห่างไกลจาก COVID-19 นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ยิ่งในช่วงนี้มีข่าวออกมาให้เห็นอยู่บ่อย ๆ เกี่ยวกับผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (ที่รู้ตัวว่าตนเองเป็นผู้เสี่ยงเชื้อ แต่ก็ยังจะออกไปเที่ยวโดยที่ไม่คำนึงถึงคนรอบข้างและไม่คิดจะป้องกันอีก) ก็ยิ่งทำให้ประชาชนต่างตื่นตระหนกและกลัวจนไม่กล้าออกไปเที่ยวไหน ส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาย้ำแย่หนักกว่าเดิม ดังนั้นเพื่อที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยกลับมาฟื้นตัวให้เร็วที่สุดและเพื่อการป้องกัน COVID-19 “การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” จึงขอร่วมมือทั้งจากประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ยึดหลักปฏิบัติในการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal ตามนี้ค่ะ

ท่องเที่ยวแบบ New Normal

คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวแบบ New Normal

 

ท่องเที่ยวแบบ New Normal ก่อนอื่นเราจะมาบอกถึงข้อควรปฏิบัติขั้นพื้นฐานกันก่อนนะคะ โดยเริ่มจากคุณจะต้องช่วยกันดูแล รักษา ไม่ทำลายสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติก็ดี หรือจะเป็นสถาปัตยกรรม งานศิลป์ต่าง ๆ ก็ดี รูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ อีกทั้งควรจะที่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่เหล่านั้น รวมทั้งควรจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อาทิเช่น การทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง, รู้จักต่อแถวให้เป็นระเบียบ และ การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่นักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ

และสิ่งที่สำคัญคือการทำตามข้อปฏิบัติ-กฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ เกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การสแกนไทยชนะ, การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร, การสวมหน้ากากอนามัยตลอดที่ออกไปยังสถานที่ผู้คนแออัด, งดสัมผัสสิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นแหล่งร่วมเชื้อโรค หรือหากจำเป็นต้องสัมผัสให้ทำการล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจล และไม่ควรใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า เป็นต้น

 

คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 

เราต่างรู้กันดีว่าตอนนี้สถานการณ์ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนั้นซบเซามาก ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเองก็ต้องตั้งราคาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่เอาเปรียบโดยการตั้งราคาในเกณฑ์นักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งยังต้องมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ รวมถึงต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วย และจะต้องมีกฎข้อบังคับเกี่ยวการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่หนักแน่นและจริงจัง เพื่อเป็นการซื้อความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยว และที่สำคัญจะต้องไม่ยัดเยียดบริการที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องการจนเกินไปด้วยนะคะ

 

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้านั้น สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือเรื่องของการบริการที่ดี และไม่ควรเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว คุณควรจะมีป้ายราคาสินค้าหรือราคาเมนูอาหารต่าง ๆ ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ ทั้งยังต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อภายในร้านค้าบ่อย ๆ รวมถึงการประกอบอาหารก็ต้องถูกต้องตามหลักสุขอนามัยที่ควรจะเป็น ที่สำคัญคือไม่ลืมที่จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าก่อนเข้าร้าน และพนักงานภายในร้านรวมถึงผู้ประกอบอาหารจะต้องสวมหน้าอนามัยตลอดการบริการ ห้ามการ์ดตกเลยนะคะ

 

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก

 

โรงแรมและที่พักหลาย ๆ แห่ง แทบจะล้มไม่ท่าเมื่อเกิดการระบาด COVID-19 จนได้มีการหยุดพักงานเหล่าพนักงานไป ซื้อเรื่องนี้เราก็เข้าใจดีค่ะ แต่คุณจะต้องไม่ลืมว่าหากมีการ booking แล้ว คุณจะต้องทราบจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาพักต่อวันอย่างแน่นอน ดังนั้นคุณจะต้องมีการจัดเตรียมบริการต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้วยเช่นกัน ยิ่งในช่วงวันหยุดยาวยิ่งต้องเพิ่มความเตรียมพร้อมมากเป็นพิเศษ อย่าลืมที่จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อยังบริเวณส่วนกลางบ่อย ๆ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ายังคงมีประสิทธิภาพใช้งานได้และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งนี้จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายหากเกิดปัญหาทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน สิ่งที่เน้นยำเลยก็คือคุณภาพของการบริการจะต้องไม่ตก โรงแรมและที่พักต่าง ๆ จะต้องมีข้อปฏิบัติและกฎระเบียบในการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด พนักงานทุกคนในโรงแรมและที่พักจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการให้บริการ และต้องตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยวก่อนให้เข้าพักด้วยนะคะ

 

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ

 

รถรับจ้างสาธารณะจะต้องปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด มีความชำนาญในเส้นทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ ตั้งราคาค่าโดยสารด้วยมาตรฐานระบบขนส่งมวลชน ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาตามใจชอบ หากเป็นการเดินทางไกลเกินกว่า 4 ชั่วโมง จะต้องมีการจัดตารางเปลี่ยนคนขับรถ หรือจะต้องแวะพักรถอย่างน้อย 30 นาที  (ตามกฎหมาย) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือจะต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อรถโดยสารอย่างสม่ำเสมอ

 

คู่มือสำหรับแหล่งท่องเที่ยว

 

แหล่งท่องเที่ยวคือแหล่งที่รวมคนแออัดมากที่สุด ดังนั้นคุณจะต้องมีการจัดระเบียบในการป้องกัน COVID-19 อาจจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว, การระบุจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าสถานที่ต่อรอบ, การดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว และหมั่นทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ, ห้องน้ำห้องสุขาจะต้องมีการทำความสะอาดเป็นรอบเวลาบ่อย ๆ และไม่ลืมที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว อย่างการติดตั้งแสงไฟให้ความสว่างในเวลากลางคืน และต้องมีเจ้าหน้าที่บริการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง